måndag 6 maj 2013

Arbetsdag och extra årsmöte!

Då är det dags för årets första arbetsdag. Lördagen den 25 maj träffas vi som vanligt nere vid klubbstugan i Kängsön kl 10.00

I samband med mat- och fikapaus kommer ett extra årsmöte att hållas. De punkter som ska tas upp är bland annat
- val av ordförande
- förtydligande av avgiftsbefrielse båtplatsavgift för styrelse samt hamnansvarig och projektansvarig
- avgift för extra brygga samt pråm i hamnen
- vakthållning
- arrendeavtal med Råneå Samfällighetsförening

Vi hoppas på god uppslutning och vackert väder!

Välkomna!

Styrelsen
Råneå Båtklubb


lördag 23 februari 2013

Dags för årsmöte!


Snön ligger fortfarande vit på taken men nu börjar dagarna bli allt längre, ljusare och varmare och vi kan känna att våren är i antågande. Snart har vi båtsommaren här!

Det innebär också att det har blivit dags att hålla årsmöte i Råneå Båtklubb. Mötet hålls som vanligt i klubbstugan i Kängsön. Dag och tid är söndagen den 17 mars kl 18.00.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna enl stadgarna ska gås igenom och vidare ska vi ta beslut i övriga frågor så som vilka arbeten som ska utföras i hamnen under kommande säsong, om och vilka investeringar som behöver göras, avgifter för 2013 och datum för årets arbets- och städdagar mm.
Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars.

Kallelse har skickats ut via post och kommer via mail till er som har uppgett sådan.

Välkomna!

Styrelsen
Råneå Båtklubb