lördag 23 februari 2013

Dags för årsmöte!


Snön ligger fortfarande vit på taken men nu börjar dagarna bli allt längre, ljusare och varmare och vi kan känna att våren är i antågande. Snart har vi båtsommaren här!

Det innebär också att det har blivit dags att hålla årsmöte i Råneå Båtklubb. Mötet hålls som vanligt i klubbstugan i Kängsön. Dag och tid är söndagen den 17 mars kl 18.00.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna enl stadgarna ska gås igenom och vidare ska vi ta beslut i övriga frågor så som vilka arbeten som ska utföras i hamnen under kommande säsong, om och vilka investeringar som behöver göras, avgifter för 2013 och datum för årets arbets- och städdagar mm.
Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars.

Kallelse har skickats ut via post och kommer via mail till er som har uppgett sådan.

Välkomna!

Styrelsen
Råneå Båtklubb