måndag 6 maj 2013

Arbetsdag och extra årsmöte!

Då är det dags för årets första arbetsdag. Lördagen den 25 maj träffas vi som vanligt nere vid klubbstugan i Kängsön kl 10.00

I samband med mat- och fikapaus kommer ett extra årsmöte att hållas. De punkter som ska tas upp är bland annat
- val av ordförande
- förtydligande av avgiftsbefrielse båtplatsavgift för styrelse samt hamnansvarig och projektansvarig
- avgift för extra brygga samt pråm i hamnen
- vakthållning
- arrendeavtal med Råneå Samfällighetsförening

Vi hoppas på god uppslutning och vackert väder!

Välkomna!

Styrelsen
Råneå Båtklubb