lördag 8 februari 2014

Välkommen till årsmöte Råneå Båtklubb!

Dag Söndag den 2/3 2014

Tid Klockan 18.00

Plats Klubbstugan, Kängsön

Vi går igenom sedvanliga årsmötesförhandlingar enl stadgarna.

Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari 2014.

I vanlig ordning bjuder RBK på kaffe med dopp.Med vänlig hälsning

Styrelsen Råneå Båtklubb